Milloin katsastukseen?

Miten katsastusajankohta määräytyy?

Henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien uudet katsastusaikavälit tulivat käyttöön 20.5.2018. Uusi katsastussääntely harvensi yksityiskäytössä olevien henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusväliä. Uuteen katsastusaikaväliin siirrytään vähitellen ja ensimmäinen katsastus uuden lainsäädännön aikana tehdään vielä vanhan mallin mukaan. Tiedot seuraavan katsastuksen ajankohdasta löytyvät joko Traficomin sähköisestä palvelusta, rekisteröintitodistukselta tai katsastustodistukselta.

Määräaikaiskatsastukseen mentiin ennen ensimmäisen kerran kolmivuotiaalla autolla, jonka jälkeen oli välivuosi. Viidennestä vuodesta lähtien katsastuksessa käytiin vuosittain (3-2-1-1-malli). 

Katsastusvälit harvenivat

Uudet säännökset harvensivat katsastusväliä ja ensimmäinen katsastus suoritetaan 20.5.2018 tai sen jälkeen käyttöönotettaville autoille nelivuotiaana, jonka jälkeen määräaikaiskatsastuksessa tulee käydä joka toinen vuosi aina kymmeneen vuoteen asti (4-2-2-2-1-malli). Tämän jälkeen auto pitää katsastaa vuosittain.

Jo käytössä olevat autot siirtyvät uuteen katsastusaikaväliin vasta ensimmäisen, uuden katsastussääntelyn aikana suoritetun katsastuksen jälkeen eli nyt käytössä olevat, alle kolmivuotiaat autot katsastetaan ensimmäisen kerran kolmivuotiaina. Katsastusaikavälin muutos koskee myös raskaita nelipyöriä (L7e), mutta ei kevyitä nelipyöriä (L6e).

Katsastuspäivä määräytyy edellisestä katsastuksesta

Auton seuraava katsastuspäivä määräytyy edellisestä suoritetusta katsastuksesta, eikä enää auton käyttöönottopäivän mukaan. Jos esimerkiksi haluaa siirtää autonsa katsastusajankohdan kesälle, niin auton voi käydä katsastamassa kesällä, jolloin katsastusaika ajoittuu jatkossa samaan vuodenaikaan. Katsastusajan rullaavuutta kannattaa hyödyntää myös käytettyä autoa ostettaessa – auton voi siis katsastuttaa niin osto- kuin myyntihetkelläkin. Rullaavuutta voi hyödyntää myös raskaiden ja kevyiden nelipyörien sekä raskaan kaluston katsastuksessa. 


Lähde: Traficom 

Raskaan liikenteen ajoneuvo

Kuorma-autot ja niiden perävaunut sekä linja-autot on katsastettava kuuden kuukauden aikana, joka päättyy käyttöönottopäivää vastaavana päivänä. Katsastamattoman ajoneuvon ajoaika päättyy heti käyttöönottopäivän jälkeen.

Rekisteritodistuksesta puuttuu käyttöönottopäivä

Jos rekisteröintitodistuksesta puuttuu tarkka käyttöönottopäivä (todistuksessa lukee esim. 00.00.88) määräytyy ajoneuvon katsastusajankohta rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukaan.

Museoajoneuvot

Museoajoneuvo voi olla ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.

Jos ajoneuvo halutaan museoajoneuvoksi, niin se on muutos- tai rekisteröintikatsastettava, jossa tehdään tarvittavat merkinnät rekisteriin. Katsastuksessa edellytetään erillistä museoautojärjestön valtuuttaman tarkastajan antama todistusta ajoneuvon museokelpoisuudesta. Tämän todistuksen ja katsastuksessa tehtävän tarkastuksen perusteella katsastustoimipaikka voi rekisteröidä ajoneuvon museoajoneuvoksi.

Vuonna 1960 tai jälkeen käyttöönotetut museoautot ja perävaunut on määräaikaiskatsastettava kahden vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä. Ennen vuotta 1960 käyttöönotetut museoautot ja perävaunut on määräaikaiskatsastettava neljän vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä. Määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan muiden tarkastuskohteiden lisäksi aina myös ajoneuvon museokelpoisuus.

Perävaunut

O1-luokan perävaunuja (kevyet perävaunut, joiden kokonaismassa on alle 750 kg) ei tarvitse lainkaan määräaikaiskatsastaa.

O2-luokan perävaunut (kokonaismassa 751-3500 kg) on katsastettava ensimmäisen kerran kalenterivuoden loppuun mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut kaksi vuotta. Tähän ryhmään kuuluvat myös matkailu- ja veneenkuljetusperävaunut.

Esim. perävaunun, jonka rekisteröintitodistuksessa on käyttöönottopäivänmäärä 15.5.2014, ensimmäisen katsastuksen aika on 1.1. - 31.12.2016.

Tämän jälkeen perävaunu katsastetaan kahden vuoden välein kalenterivuoden loppuun mennessä.