Katsastuksen lakimuutos 2018

Katsastuskäytäntöihin hyödyllisiä muutoksia

Keväällä 2018 (20.5) voimaantuleva lakimuutos tuo mukanaan tervetulleen muutoksen, joka helpottaa olennaisesti huollon ja katsastuksen yhdistämistä. Jatkossa auton voi tuoda katsastukseen milloin tahansa ja ”ajoaika” määräytyy aina viimeisimmän katsastuksen perusteella. Tähän asti katsastuksen on voinut suorittaa huollon yhteydessä vain, jos auton neljän kuukauden (raskaalla kalustolla kuuden kuukauden) mittainen ”katsastusikkuna” on ollut auki. Nyt tämä ”katsastusikkuna” –sääntö siis poistuu ja katsastuksen voi tehdä aina huollon tai korjauksen yhteydessä.

Muutos tuo hyötyä myös käytettyjen autojen kauppaan

Auton iästä riippuen ennen myyntiä suoritetulla katsastuksella voi saada ”ajoaikaa” jopa kaksi vuotta. Luonnollisesti moni asiakas huomioi ostopäätöstä tehdessään juuri tehdyn katsastuksen. Muutos mahdollistaa myös katsastuksen yhdistämisen autokauppaa varten tehtyyn Autotohtoritarkastukseen.
Lue lisää: www.autotohtori.fi

Myös katsastusvälit muuttuvat

Samassa yhteydessä 20.5.2018 myös katsastusvälit muuttuvat. Jatkossa henkilö- ja pakettiautojen ensimmäinen katsastus on suoritettava viimeistään sinä päivänä, kun käyttöönottopäivästä on kulunut neljä vuotta (nykyisin kolme vuotta). Sen jälkeen katsastus tehdään kahden vuoden välein siihen asti, kun käyttöönottopäivästä on kulunut kymmenen vuotta. Kymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat henkilö- ja pakettiautot katsastetaan jatkossakin vuoden välein. Raskaan kaluston katsastusväleihin ei tule muutoksia.

Lainsäädäntöön sisältyy siirtymäsäännös, joka vaikuttaa kaikkien ennen 20.5.2018 käyttöönotettujen henkilö- ja pakettiautojen katsastusaikoihin. Näille autoille on 20.5.2018 jälkeen määräytyvä seuraava katsastus tehtävä nykysäännösten mukaisin välein. Tämä hieman hankalasti muotoiltu siirtymäsäännös avautuu parhaiten muutamalla esimerkillä:

Esimerkki 1.
Henkilöauto, joka on käyttöönotettu 30.4.2013 => jos seuraava katsastus tehdään 30.4.2018 (tuolloin uusi asetus ei ole vielä voimassa). Tämän jälkeinen katsastus tehdään vielä nykysäännösten mukaisesti eli katsastus viimeistään 30.4.2019 mennessä. Tätä seuraava katsastus menee sitten uuden lain mukaisesti eli katsastus viimeistään sinä päivänä, kun kaksi vuotta on kulunut edellisestä katsastuksesta.
                                         
Esimerkki 2.
Henkilöauto, joka on käyttöönotettu 20.5.2013 => jos seuraava katsastus tehdään 20.5.2018 (tuolloin uusi asetus on jo voimassa). Seuraava katsastus menee uuden asetuksen mukaisesti eli katsastus viimeistään 20.5.2020 mennessä.

Esimerkki 3.
Henkilöauto, joka on käyttöönotettu 1.1.2018 => ensimmäinen katsastus nykysääntöjen mukaisesti eli 1.1.2021 mennessä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edelli-
sestä katsastuksesta.

Esimerkki 4.
Henkilöauto, joka on käyttöönotettu 20.5.2018 => ensimmäinen katsastus 20.5.2022 mennessä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta.