« Till nyhetslistan

Ett jäktigt år börjar närma sig sitt slut

Under de gångna månaderna har vårt arbete varit ännu mer mångsidigt än tidigare. Redan för ett drygt år sedan började vi sälja biltillbehör i Finland och kunde hjälpa till med att åtgärda små fel som upptäckts vid besiktningarna. Vid årsskiftet informerade vi om att vi kommer att bredda vårt tjänsteutbud ytterligare, då Finlands Skadeinspektion SVT Ab införlivades i koncernen. Våra omfattande satsningar på systemutveckling har också fortsatt.  Detta märker våra externa intressegrupper bäst på att koncernbolagen har fått nya webbplatser. På ett år har vi lanserat rekordmånga förnyade webbtjänster, hela sex stycken.

Vårt svenska bolag Carspect har utökat sitt nätverk ytterligare. I oktober öppnade vi inte mindre än vår 63:e besiktningsstation, denna gång i Vetlanda i södra Sverige. I Lettland, Estland och Polen har vår affärsverksamhet framskridit i god takt under den senare hälften av året.

Det nya året kommer att medföra mycket nytt arbete. Vid årsskiftet flyttas ansvaret för tillståndstjänsterna i Finland över från Polisen till Trafiksäkerhetsverket Trafi och tjänsterna tillhandahålls av vårt koncernbolag Ajovarma Oy. Från och med början av 2016 sköter Ajovarma mottagning av förarexamina och hantering av persontillstånd inom vägtrafiken, till exempel körkort och undervisningstillstånd, samt därtill hörande serviceuppgifter på våra verksamhetsställen.

På vårt marknadsområde i Nordeuropa har vi en period med vinterväglag framför oss, vilket medför utmaningar i trafiken.  Under de närmaste månaderna kommer även betoning att ligga på vilken betydelse fordonens kondition har för den allmänna trafiksäkerheten. Denna fråga har debatterats flitigt även bland allmänheten under de senaste veckorna på grund av att regleringen kommer att lindras i Sverige och Finland. I Finland har branschen återigen varit föremål för ett livligt meningsutbyte.  Debatten kring besiktningslagstiftningen som pågått i åratal fick ett slut när den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2014. I höst har dock myndigheterna på marknaden i både Sverige och Finland lyft fram EU-direktivet om besiktning samt uppluckringen av de nationella normerna till följd av detta.

För oss branschaktörer är det en självklarhet att den allmänna trafiksäkerheten ska prioriteras när ny lagstiftning bereds. Vi motsätter oss inte en lindring av den nationella regleringen, men när det gäller till exempel Finland bör man beakta att Finland har ett av de äldsta bilbestånden i Europa och väderförhållanden som avviker från södra Europa.

Vi önskar alla trygga bilfärder!

Kari Kivikoski
Koncernens verkställande direktor