« Till nyhetslistan

Tillståndstjänster flyttas till Ajovarma 1.1.2016.

Trafiksäkerhetsverket Trafi är, fr.o.m. 1.1.2016, den myndighet som ansvarar för körkorten. Ajovarma Oy utfärdar körkorten åt Trafi. Fr.o.m. början av nästa år tar Ajovarma hand om mottaggning av förarexamina, handläggningen av körkort och undervisningstillstånd samt tillhörande uppgifter.

Som en del av förändringen kommer det på Ajovarmas sida att finnas tillståndstjänsternas tidsbokningsmöjlighet i slutet av året.

Läs mer på Ajovarmas sidor
www.ajovarma.fi/tillstandstjanster